Plaats een vacature
Baangids
  • Betaalbaar & transparant
  • Persoonlijk & up to date
  • Flexibel
  • Overzichtelijk

Arbeidstijdenwet en pauze

Wanneer je hard werkt heb je natuurlijk ook regelmatig behoefte aan een beetje ontspanning. Een mens kan veel aan, maar uren achter elkaar geconcentreerd inspanning verrichten kan ten koste gaan van de prestaties. Iedereen is dan ook gewend aan het hebben van een of meerdere pauzes tijdens het werk. Deze pauzes zijn niet alleen nuttig, ze kunnen ook nog eens goed zijn voor de collegialiteit. Gezamenlijk lunchen zorgt er bijvoorbeeld voor dat je elkaar beter kunt leren kennen in een ongedwongen setting.

De arbeidstijdenwet

In Nederland zijn afspraken over arbeidsduur en onderbrekingen vastgelegd in de arbeidstijdenwet. Voor iedereen die ouder dan 18 is en een beroep heeft dat onder deze wet valt, geldt dat de werkgever de regels van de wet in acht moet nemen. In de wet staat bijvoorbeeld hoeveel uur je maximaal per week mag werken (60). Ook is er in bepaald hoeveel uur je gemiddeld mag werken in een langer periode (gemiddeld  55 uur per week in 4 weken). In de wet staan ook regels voor de hoeveelheid rust die een werknemer mag nemen onder en na werktijd.

De arbeidstijdenwet en pauze

In de arbeidstijdenwet is het recht op pauze verankerd. Zo heb je recht op 30 minuten pauze wanneer je langer werkt dan 5,5 uur. Werk je langer dan 10 uur, dan heb je recht op 45 minuten pauze.  Je mag de pauze in een keer opgebruiken, maar mag hem ook opsplitsten in kleinere pauzes van elke een kwartier. De pauze geldt overigens niet als werktijd en de werkgever hoeft je tijdens de pauze dan ook niet door te betalen. Tevens  is het goed om te weten dat in een CAO andere afspraken over het nemen van pauze kunnen staan.  Houdt een werkgever zich niet aan de wet dan kan de overheid boetes opleggen. In 2013 heeft het kabinet zelfs strengere sancties ingevoerd.